Kundeservice

Kundeservice er en vigtig del af din online shop!

kundeserviceUden en god kundeservice vil din forretning ikke virkelig komme ud af starthullerne. Det er vigtigt at dine kunder får en god oplevelse og føler de har gjort en god handel. Den største del af dette arbejde er naturligvis den personlige kontakt med kunderne, men med det rigtige værktøj bliver det langt nemmere.

Med den rigtige opsætning af din webside eller webshop, vil dine kunder have utrolig nemt ved at få den ønskede support. Uanset om det er produkter der skal sendes med posten eller en serviceydelse der udføres. Giver du kunden den rigtige behandling, nem adgang til de rigtige svar og følelsen af de kommer først, så vil de handle igen og igen.

Med den rigtige opsætning kan email kontakt gøres utrolig nemt. Du kan svarer kunder overalt via din smartphone og endda rette i indhold og ordre selvom du ikke er ved din computer.

Vores websider og webshops byder på en lang række funktioner, der gør det nemt at kommunikere med dine kunder. Features som kontakt formularer, google maps vejledninger, typiske spørgsmål sektionen, kunde chat og meget mere gør det nemt.

Nem adgang til dit system!

Har du ansatte der skal tage sig af kundeservice, byder vores systemer på adgang til flere personer med forskellige rettigheder. Det gør det nemt at give medarbejderne adgang, da de kun kan se de nødvendige punkter på skærmen.

Kunderne vil med vores system og den rigtige tilgang opleve at svartider bliver kortere og dermed få en bedre oplevelse. Vil du/i gerne høre mere om hvordan din/jeres kundeservice kan forbedres, så kontakt os endelig.